Tinklapio naujienos

Malkų kainos

ML-I (U) - 44,50;

ML-I (Ą) - 31,50;

ML-I (B) - 24,00;

ML-II - 24,00;

ML-III - 22,00;

Kainos nurodytos be PVM.

Urėdijos darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 7:30-16.30

Penktadieniais 7:30-15:15

 

Pietų pertrauka 11:30 - 12:15

miskininkystes baneris

Dabar svetainėje 46 svečiai (-ių) ir narių nėra

Miškų sertifikavimas

VĮ Utenos miškų urėdijos sertifikavimas

KAS TAI YRA MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS

Sertifikavimas daugelio žmonių nuomone, yra vienas iš būdų siekiant balanso tarp ekonominių poreikių patenkinimo ir miškų išsaugojimo. Miškų sertifikavimas reiškia jų saugojimą, skatinant atsakingą miškų naudojimą. Gerai valdomas miškas privalo atitikti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius standartų aspektus: užtikrinti ilgalaikį miško kaip medienos šaltinio išlikimą bei produktyvumą, įgyvendinti biologinės įvairovės išsaugojimui svarbias priemones ir laikytis nustatytų apribojimų, teikti pajamas vietinėms bendruomenėms. Miškų sertifikavimas - tai procesas, kurio metu miškų ūkinė veikla įvertinama pagal nustatytą standartų visumą. Tai vienas būdų, kaip pasauliniu mastu išsaugoti miškus. VĮ Utenos miškų urėdijoje 2004 metais buvo sertifikuoti visi valstybiniai miškai - apie 15 tūkst.ha., į sertifikuotus miškus neįtraukti rezervuotini miškai. Šiuo metu yra 16325 ha valstybinės reikšmės miškų.
Didžioji dalis urėdijoje pagamintos produkcijos yra sertifikuota pagal FSC® principus, urėdijos turimo sertifikato registracijos kodas NC-FM/COC-012287

VĮ Utenos miškų urėdijoje naudojamų prekinių ženklų licencijos numeris yra FSC-C007619.

KAS ATLIEKA MIŠKŲ SERTIFIKAVIMĄ

Miškų sertifikavimą atlieka nepriklausoma kvalifikuota audito organizacija, kuri patvirtina, kad produktas, procesas, kilmė arba paslauga atitinka nustatytus reikalavimus. VĮ Utenos miškų urėdijoje sertifikavimą atliko Danijos bendrovė NEPCon pagal SmartWood programą.

 

KOKIA NAUDA IŠ MIŠKŲ SERTIFIKAVIMO MIŠKŲ URĖDIJOMS

Būsime tikri, kad miškai tvarkomi, juose darbai vykdomi pagal pasaulinius standartus, garantuotas miškų išsaugojimas ateities kartoms. Miškų sertifikavimas reiškia miškų saugojimą skatinant atsakingą jų naudojimą. Miško gaminiai, pagaminti iš sertifikuotos medienos yra ženklinami, taigi pirkėjas tikrai bus garantuotas, kad perka gaminį iš gerai tvarkomo miško.

 

KAIP ATLIEKAMAS MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS

Pradinio vertinimo arba resertifikavimo metu prieš būsimą auditą suinteresuotos pusės informuojamos bent prieš 6 savaites. Kasmetiniams auditams šis laikotarpis nėra taikomas. Iki atvykimo į urėdiją sertifikavimo komanda susipažįsta su informacija apie urėdiją ir pagrindiniais jos veiklą apibūdinančiais dokumentais. Atvykę į urėdiją susipažįsta su miškų tvarkymo būdu, urėdijos darbuotojais. Lankosi miške, darbo vietose, kalbina dirbančiuosius. Plotai, kurie bus aplankyti, parenkami ir įvertinami pagal specialią atrankos metodiką. Galutinis sprendimas dėl sertifikavimo priimamas SmartWood valdyboje.

 

KIEK LAIKO GALIOJA SERTIFIKATAS

VĮ Utenos miškų urėdija sertifikatą gavo 2004 metų gruodžio mėnesio 21 dieną ir galioja iki 2019 gruodžio 30 dienos. Praėjus 5 metams, atlikus įvertinimą, parengiama nauja sutartis. Kad išlaikyti sertifikatą, kasmet atliekamos kasmetinės revizijos, kurių tikslas - užtikrinti, kad miškų tvarkymas urėdijoje ir toliau atliekamas vadovaujantis tais pačiais principais, kaip ir sertifikato suteikimo metu.

 

KOKIAIS PRINCIPAIS REMIANTIS ATLIEKAMAS MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS

Miškų sertifikacija atliekama pagal 10 "Forest Stewardship Council®" - (FSC®) principų. Kiekvienas principas susideda iš keletos kriterijų. Urėdija, kurios miškai bus sertifikuojami ir joje dirbantys žmonės, turi pripažinti ir laikytis šių principų ir kriterijų.

FSC® kriterijai ir principai:

  • ĮSTATYMŲ IR FSC® PRINCIPŲ LAIKYMASIS

Miško ūkis turi gerbti visus šalies įstatymus, taip pat ir tarptautines deklaracijas bei sutartis, kurias ta šalis pasirašiusi, atitikti FSC® principus ir kriterijus.

  • NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ

Ilgalaikė nuosavybės ir naudojimo teisė žemės ir miško ištekliams turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.

  • VIETOS ŽMONIŲ TEISĖS

Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.

  • SANTYKIS SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS

Miškų ūkis turi išsaugoti ar gerinti miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

  • NAUDA IŠ MIŠKO

Miško ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, kad užtikrintų ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.

  • POVEIKIS APLINKAI

Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

  • MIŠKO TVARKYMO PLANAS

Miškų tvarkymo planas (miškotvarkos projektas) turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

  • MONITORINGAS IR ĮVERTINIMAS

Monitoringas turi įvertinti miško būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miškų ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei, atsižvelgiant į ūkinės veiklos miškuose apimtis ir intensyvumą.

  • DIDELĖS APLINKOSAUGINĖS VERTĖS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS

Miškų ūkio veikla didelę aplinkosauginę vertę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma, siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes. Sprendimai dėl didelės aplinkosauginės vertės miškų turi būti visuomet priimami prevencinio požiūrio kontekste.

  • PLANTACINIAI ŽELDINIAI

Plantaciniai želdiniai turi būti planuojami ir tvarkomi pagal 1 – 9 principus ir kriterijus bei vadovaujantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai ne tik teikia socialinių ir ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio vartotojų poreikį medienos produktams, jie taip pat turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.